Audiovisueel adviesbureau

Wat onze klanten zeggen

De AFM heeft op een uiterst plezierige wijze van de diensten van GoudAdvies gebruik gemaakt. GoudAdvies heeft de AFM ontzorgd in de totstandkoming van haar AV-beleid. GoudAdvies neemt van nature een proactieve no-nonsens houding aan en durft ook de discussie met haar opdrachtgever aan te gaan. GoudAdvies beschikt over actuele marktkennis, zowel op leveranciers als productniveau, dit heeft geresulteerd in een reële uitvraag naar de markt.

GoudAdvies is proactief en heeft kennis van zaken. De gerealiseerde oplossing voldoet helemaal aan de behoefte van de organisatie en als team huisvesting hebben wij er geen omkijken naar.

We hebben de samenwerking met GoudAdvies als prettig ervaren. Ze hebben kennis van de markt en weten hoe het inkoop proces loopt. We hebben ze leren kennen als onafhankelijk en integer.

De gemeente Enschede gaat de geluidsinstallaties in 2 trouwzalen en een ontvangstzaal vervangen. Om er zeker van te zijn dat wij bij gevoelige bijeenkomsten zoals huwelijken, persconferenties en ontvangsten de beste kwaliteit kunnen leveren hebben wij GoudAdvies gevraagd om te adviseren in mogelijke oplossingsrichtingen, het schrijven van een PvE en toetsing van offertes. Wij hebben een gedegen advies gekregen dat ons handvatten heeft gegeven om gericht met de leverancier te onderhandelen en ons ervan te verzekeren dat wij een optimale en betrouwbare geluidoplossing kunnen aanschaffen voor de zalen in het Stadhuis van Enschede. Ik kan GoudAdvies van harte aanbevelen wanneer u op zoek bent naar een gedegen advies en/of toetsing van oplossingen.

GoudAdvies heeft kennis van zaken en kent de spelers op de audiovisuele markt. Ze denken op elk gebied goed mee en zijn oplossingsgericht. Zonder GoudAdvies hadden wij nooit zo’n compleet, doortimmerd programma van eisen gehad.

GoudAdvies heeft de gemeente Zoetermeer ondersteunt in het voorbereiden en uitvoeren van de Europese aanbesteding audiovisuele middelen t.b.v. de renovatie van het Stadhuis Zoetermeer. Realisatie wordt eind 2017 afgerond.

GoudAdvies valt op door de passie voor en de inhoudelijke kennis op het vakgebied van audiovisuele oplossingen. De samenwerking wordt door de gemeente als constructief en waardevol ervaren.

Goudadvies is zeer goed in staat met de expertise op audiovisueel gebied, de vraagstelling van ons als klant te vertalen naar een technisch inhoudelijk advies met meerwaarde.

Dat hebben we al enige malen mogen ervaren, en is voor ons reden om Goudadvies bij dergelijke vraagstukken te blijven betrekken.

Wat wij voor u kunnen doen

Strategie

GoudAdvies helpt opdrachtgevers bij het bepalen van een goede inkoopstrategie voor audiovisuele middelen. Dit omvat bijvoorbeeld het bepalen en vertalen van een visie naar doelstellingen, plan van aanpak, investeringsbudget en exploitatielast berekeningen.

Advies

GoudAdvies adviseert over inkoop, gebruik en beheer van beeld- en geluidsapparatuur.  Aanvullend adviseren wij over randvoorwaarden zoals ICT, security, akoestiek, klimaat, verlichting, etc.

Inkooptraject

GoudAdvies stelt samen met u het Programma van Eisen (PvE) op aan de hand van de wensen van de gebruikers. Wij gaan ervan uit dat niet de techniek maar de gewenste functionaliteit bepalend is voor de oplossing. Naast het PvE stellen wij ook de aanvullende inkoop documentatie op. Wij begeleiden u bij de gunning zodat u de meest passende aanbieding kunt selecteren.

Realisatie

Goudadvies begeleidt het traject van voorbereiding op en realisatie van de audiovisuele installaties. Tijdens realisatie houden we toezicht op het geleverde werk. We stellen vast of het resultaat voldoet aan de eisen. Na oplevering start de beheerfase waarvoor een meestal een SLA wordt opgesteld. Na afloop en ook tijdens het hele proces evalueren we de samenwerking. Dit houdt ons scherp en u wordt nog beter geholpen.

Over ons

GoudAdvies is een audiovisueel adviesbureau, opgericht door Christiaan Goudswaard. Vanaf 2016 hebben Christiaan en Jack van de Vliert de krachten gebundeld. Christiaan heeft een achtergrond in (internationale) sales en marketing en is al meer dan 25 jaar actief op het gebied van audiovisuele dienstverlening. Jack heeft een achtergrond in de combinatie van bedrijfskunde, ICT en audiovisuele dienstverlening.

Vanuit die achtergrond helpen we bedrijven en overheidsinstellingen met het opzetten en succesvol afronden van projecten met een audiovisueel raakvlak. We zorgen vanuit het grotere geheel bekeken voor een goed doordacht plan, een heldere doelstelling en scope en een realistische planning en budgettering. We werken open en transparant. Ons motto is:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Winst maken is niet ons doel, maar wordt gezien als een middel voor het bereiken van een hoger doel; het realiseren van dromen, kansen en mogelijkheden voor mensen die dit door omstandigheden zelf niet kunnen. De samenwerking tussen uw organisatie en GoudAdvies kan het leven van een ander veranderen. Wij doneren jaarlijks een deel van onze omzet aan organisaties en projecten die dit mogelijk maken.

Door het werk van Pan de Vida ontvingen in 2017 dagelijks meer dan 2.500 kinderen in de allerarmste gebieden van Peru eten, drinken en onderwijs. Voor deze kinderen en de gezinnen waaruit ze komen betekent dit hoop en een kans op een betere toekomst!

Als organisatie hebben we daarom besloten om dit prachtige werk ook voor 2018 opnieuw te steunen. Meer informatie over de organisatie en hun werk op www.pandevida.nl.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Bel Christiaan 06 - 41 25 25 29

of

Bel Jack 06 - 28 91 77 71

OF STUUR EEN BERICHT