Privacy verklaring

Bij GoudAdvies is privacy en security een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Wij hebben dit hoog in het vaandel staan voor zowel onszelf als voor u als gebruiker.

In dit statement geven wij weer dat we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mocht u van mening zijn dat GoudAdvies ergens niet in lijn met de wetgeving opereert laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor verbetering.

GoudAdvies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GoudAdvies en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GoudAdvies verstrekt.

Indien u ons een mail stuurt registreren wij voor de communicatie:
– Uw voor- en achternaam;
– Naam van de organisatie waarvoor u werkt;
– Uw e-mailadres;
– Uw telefoonnummer indien u die meestuurt.

GoudAdvies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast zal GoudAdvies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Zolang er geen formele overeenkomst wordt gesloten zal GoudAdvies uw gegevens niet verwerken in systemen (bijvoorbeeld een CRM) maar bewaart deze alleen in de email. Zodra er een verzoek is tot het versturen van informatie zullen gegevens in offertes of andere informatie worden verwerkt en opgeslagen op de beveiligde netwerkomgeving van GoudAdvies.
Zodra er een formele overeenkomst ontstaat om diensten te verlenen zullen persoonsgegevens worden verwerkt in het relatiebeheersysteem en het boekhoudsysteem met als doel communicatie, orderadministratie, verwerking van uren en werkzaamheden, facturering en financiële administratie. Hiervoor worden de benodigde zakelijke gegevens gebruikt en de persoonsgegevens van de contactpersoon (naam, voornaam, email).
GoudAdvies maakt gebruik van cloudoplossingen voor de verwerking van orderadministratie, verwerking van uren en werkzaamheden, contactadministratie, facturering en financiële administratie. Met de providers van cloudapplicaties heeft GoudAdvies verwerkersovereenkomsten afgesloten.

GoudAdvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat houdt GoudAdvies zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

GoudAdvies verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de Wetgever anders beslist. Het is belangrijk om te weten dat in het kader van een wettelijke verplichting GoudAdvies gehouden kan zijn om informatie te verstrekken om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

De website van GoudAdvies houdt bezoekersstatistieken weer (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). GoudAdvies gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken.

De website van GoudAdvies maakt daarvoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

  • Wij Google Analytics-cookies gebruiken.
  • Wij met Google een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  • Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
  • Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet.
  • Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons sturen.
GoudAdvies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GoudAdvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van GoudAdvies maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Het domein https://www.goudadvies.com (www.goudadvies.com) is een website van GoudAdvies.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GoudAdvies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Onze contact gegevens staan vermeld op onze website.